RO-400 Sanayi Tipi

19,800.00 

Açıklama

RO – 400 Sanayi Tipi Ters Osmoz Sistemi

  • 20″ 5 Mikron Spun Sediment Filtre
  • 20″ Granül Aktif Karbon Filtre
  • 20″ Blok Karbon Filtre
  • 400 GPD TFC Membran
  • 400 GPD Membran
  • Çalışma Basıncı: 10 -125 PS 
  • 11 Galon (40 Litre) Çelik Tank 
  • DV. 36 Volt 2 Amper Pompa
  • Selenoid Valf, Jaco Fittings, 
  • Günlük 1 Ton Üretim Kapasitesine sahiptir.